*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Gezondheidszorg in de verdrukking, Drs. Bert Vendrik kinderpsycholoog

Reactie op artikel van kinderpsycholoog Bert Vendrik

Datum van plaatsen: 09-06-2017

Download:

In dit stuk wordt geprobeerd in het kort een samenhangende visie te schetsen op de vele problemen in de gezondheidszorg op het niveau van uitvoerend werk, management en beleid.

 


Copyright © 2007-2019 Zelfregie.com