*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Spontaniteit als kenmerk van veranderkundig handelen, Dr. Gerard Donkers 2010

Promotieonderzoek naar methodiek Maatschappelijk Werk

Datum van plaatsen: 28-09-2017

Download:

In dit artikel gaat Gerard Donkers in op de begripsanalyse van Spontaniteit in de diepteinterviews met maatschappelijk werkers en hun cliënten in zijn promotieonderzoek naar de methodiek van Maatschappelijk Werk. Vanuit deze analyse komt hij tot een voorstel voor een definitie van het begrip 'spontaniteit' in de sociale veranderkunde. 

 


Copyright © 2007-2018 Zelfregie.com