*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Kenmerken van een sociaal veranderkundige, c.q. andragologische benadering, Dr. Gerard Donkers 2019

Uitwerking Stellingname bestuur kring andragologie 2019

Datum van plaatsen: 06-06-2019

Download:

In dit artikel worden basiskenmerken van een sociaal veranderkundige, c.q. andragologische benadering van hulpverlening, leren en praktijkontwikkeling beschreven. Het biedt een soort van overzicht in het kennisgebied van de sociale veranderkunde.

 


Copyright © 2007-2021 Zelfregie.com