*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Documenten

Onder downloads vindt u diverse artikelen en documenten die u rechtstreeks vanaf de site kunt downloaden.


Andragologie en Human Resource Development, Prof. dr. Joseph Kessels
Andragologie en Human Resource Development, Prof. dr. Joseph Kessels
Lezing van prof. dr. Joseph Kessels op miniconferentie
Andragologie: een rijke traditie in vernieuwing, prof. dr. Joseph Kessels
Andragologie: een rijke traditie in vernieuwing, prof. dr. Joseph Kessels
Toespraak Joseph Kessels Kring Andragologie 21 januari 2016
Botsing van twee culturen, Dr. G. Donkers
Botsing van twee culturen, Dr. G. Donkers
Conflicterende waarden in de professionele sociale arbeid
Contextuele benadering van zelfregulatie, Dr. G. Donkers
Contextuele benadering van zelfregulatie, Dr. G. Donkers
Oorsprong, kenmerken, discussies en ontwikkelingen
De andragologische benadering doet er toe, meer dan ooit!
De andragologische benadering doet er toe, meer dan ooit!
Lezing van Dr. Gerard Donkers op lustrumsymposium Kring Andragologie 22 november 2017
Duurzaamheid, naar een nieuwe morele orde, Dr. Gerard Donkers 2018
Duurzaamheid, naar een nieuwe morele orde, Dr. Gerard Donkers 2018
Kring Andragologie van Universiteit van Amsterdam 2018
Een sociaal-constructieve visie op veranderen
Een sociaal-constructieve visie op veranderen
met een referentierealistisch perspectief Gerard Donkers
Gezondheidszorg in de verdrukking, Drs. Bert Vendrik kinderpsycholoog
Gezondheidszorg in de verdrukking, Drs. Bert Vendrik kinderpsycholoog
Reactie op artikel van kinderpsycholoog Bert Vendrik
Hedendaagse maatschappelijke opdracht van de Hogeschool Lesi 2016
Hedendaagse maatschappelijke opdracht van de Hogeschool Lesi 2016
Opdracht in het kader van masterclass 'Veranderkundige bouwstenen van Sociale Interventie' LESI
Hoe mensen zelf de regie houden over hun menselijke waardigheid in onmenselijke omstandigheden Primo Levi
Hoe mensen zelf de regie houden over hun menselijke waardigheid in onmenselijke omstandigheden Primo Levi
Ervaringen van Primo Levi in concentratiekamp Auschwitz en van Etty Hillesum in kamp Westerbork, bekeken vanuit het thema zelfregulering, Donkers 2016
Integrale benadering van mensen met complexe problematiek
Integrale benadering van mensen met complexe problematiek
Casuïstiek van Najat Azahaf en Hans van Klink, Stichting De Linde.
Interventieonderzoek, Dr. G. Donkers
Interventieonderzoek, Dr. G. Donkers
Bijdrage aan de methodologie van sociale veranderkunde c.q. andragologie
Kritisch en bescheiden, ervaring met leerwerkplaats
Kritisch en bescheiden, ervaring met leerwerkplaats
Ervaring met leerwerkplaatsen Zelfregie voor organisaties in transitie Dr. Gerard Donkers 2017
Landelijk Platform Zelfregie
Landelijk Platform Zelfregie
Achtergrond, doel en werkwijze
Levenssamenhang als utopie Dr. Gerard Donkers 2017
Levenssamenhang als utopie Dr. Gerard Donkers 2017
Overdenkingen bij en hypothetisch construct
Normatieve bouwstenen voor sociaal veranderkundige theorieën en praktijken
Normatieve bouwstenen voor sociaal veranderkundige theorieën en praktijken
Bijdrage aan ontwikkeling van de Andragologie, Dr. Gerard Donkers 2017
Onder de veilige vleugels van de therapeut. Carla Rus psychiater
Onder de veilige vleugels van de therapeut. Carla Rus psychiater
Lifers en shoppers en hun vertrouwen op eigen kracht
Ondersteuning Eigen Regievoering & Vraaggestuurde Zorg, proefschrift Lineke Verkooijen, boekbespreking Dr. G. Donkers
Ondersteuning Eigen Regievoering & Vraaggestuurde Zorg, proefschrift Lineke Verkooijen, boekbespreking Dr. G. Donkers
Een analyse van de betekenis van deze benadering in termen van empowerment. Dr. G. Donkers
Organisatie als zelfregulerend systeem, Dr. G. Donkers
Organisatie als zelfregulerend systeem, Dr. G. Donkers
Voorwaarden om zinvol te kunnen spreken over de organisatie als zelfregulerend systeem
Participatief actieonderzoek als vorm van eigentijds veranderen 2018
Participatief actieonderzoek als vorm van eigentijds veranderen 2018
Lezing van Dr. Gerard Donkers op studiemiddag over Actieonderzoek Utrecht 5 juni 2018
Presentietheorie, een kritische beschouwing. Dr. Gerard Donkers 2016
Presentietheorie, een kritische beschouwing. Dr. Gerard Donkers 2016
Op zoek naar een constructieve verhouding tussen presentie en zelfregulering
Reflectievragen bij de drie perspectieven van organisatieontwikkeling
Reflectievragen bij de drie perspectieven van organisatieontwikkeling
Een inhoudelijke procesanalyse van zelfregulering
Ruimteverkenning. Nelly Labrie, manager welzijnsorganisatie
Ruimteverkenning. Nelly Labrie, manager welzijnsorganisatie
Onderzoek naar afstemming tussen managers en professionals naar de verandertheorie van dr. Gerard Donkers, 2009
School en veiligheid, Dr. G. Donkers
School en veiligheid, Dr. G. Donkers
Verslag van onderzoek naar de zelfregie van leerlingen, leerkrachten en school in het omgaan met agressie 2010
Sexual bodies that matter, Rosa Koenen
Sexual bodies that matter, Rosa Koenen
Engendering en tuning in.
Spontaniteit als kenmerk van veranderkundig handelen, Dr. Gerard Donkers 2010
Spontaniteit als kenmerk van veranderkundig handelen, Dr. Gerard Donkers 2010
Promotieonderzoek naar methodiek Maatschappelijk Werk
Summary of Donkers, Drs. W. Blok
Summary of Donkers, Drs. W. Blok
written by Drs. Willem Blok
Uit één stuk. Iryna Batyreva, beleidsmedewerker WMO
Uit één stuk. Iryna Batyreva, beleidsmedewerker WMO
Zelfregulering als tegenkracht voor boekhoudcultuur
Verandervermogen van organisaties
Verandervermogen van organisaties
Lezing van Dr. Gerard Donkers op masterSocial Work van NHL Hogeschool Leeuwarden 2012
Verleiden tot zelfregie, Dr. Gerard Donkers 2016
Verleiden tot zelfregie, Dr. Gerard Donkers 2016
De verleidingskunst van sociale professionals uit promotieonderzoek 1999
Verwerkingsopdrachten bij boek Veranderkundige Modellen
Verwerkingsopdrachten bij boek Veranderkundige Modellen
Alle opdrachten zijn in de praktijk uitgetest in de propedeuse van het HSAO
Waarde van protocollen in het omgaan met agressie, Dr. G. Donkers
Waarde van protocollen in het omgaan met agressie, Dr. G. Donkers
Uit: VMBO-onderzoek naar omgaan met agressie (Donkers 2008)
Woonzorgconcern IJsselheem, Evelien Landsman
Woonzorgconcern IJsselheem, Evelien Landsman
Analyse van het zelfregulerend vermogen
Zelfregie en presentie in de Sociale Verslavingszorg, Ans Spexgoor, manager verslavingszorg
Zelfregie en presentie in de Sociale Verslavingszorg, Ans Spexgoor, manager verslavingszorg
Samenvatting van resultaten uit het onderzoek van Ans Spexgoor
Zelfregie in de WMO, Dr. G. Donkers
Zelfregie in de WMO, Dr. G. Donkers
Een kritische beschouwing
Copyright © 2007-2018 Zelfregie.com