*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Nieuws

Wilt u een nieuwsbericht plaatsen over een interessant en belangrijk onderzoek, praktijkervaring, cursus of publicatie over dit thema, stuur dan een mail naar de mailbox van zelfregie (zie Contact) met de betreffende uitgeschreven tekst van het nieuws.

Flitscolleges introductie in de Sociale Veranderkunde
11-12-2018

Bij 'Documenten' is recent verschenen een document waarin vier flitscolleges staan die onlangs op de Stendenhogeschool in Leeuwarden zijn opgenomen van Gerard Donkers. De vier flitscolleges gaan over 'Versterking van het zelfregulerend vermogen van mens en samenleving, een sociaal veranderkundige benadering'. De korte colleges dienen ter ondersteuning van de Masteropleiding Social Work, maar zijn ook bruikbaar in andere opleidingen en trainingssituaties die aandacht willen besteden aan een sociaal veranderkundige oriëntatie op hun kennis- en werkveld. De colleges gaan over een generieke, basale en meerperspectivistische oriëntatie op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en het antwoord hierop vanuit de sociale veranderwetenschap, c.q. andragologie. De colleges zijn bedoeld als een allereerste oriëntatie in dit kennisgebied.

Duurzaamheid, zoektocht naar een nieuwe morele orde 2019
01-06-2018

Het jaar 2019 staat bij de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam in het teken van het thema Duurzaamheid. In het najaar van 2019 zal een symposium worden gehouden over de meerwaarde van een andragologische benadering van verduurzaming. Voor die tijd zullen er allerlei bijeenkomsten zijn waarin dit thema wordt voorbesproken. U kunt deze activiteiten volgen via de website van de Kring Andragologie: www.andragologie.org Centraal op het symposium staat de publicatie in wording, in opdracht van het bestuur van de Kring Andragologie v an de Uva geschreven door Dr. Gerard Donkers, met als titel Duurzaamheid, zoektocht naar een nieuwe morele orde. Deze publicatie zal in 2019 ook als boek verschijnen bij uitgeverij Boom. Een tussentijdse notitie van deze publicatie kunt u vinden op deze website bij 'Documenten'.

Zelfregie voor organisaties in transitie
09-06-2017

In 2019 start weer de zeer succesvolle masterclass van 8 bijeenkomsten 'Zelfregie voor organisaties in transitie'. De masterclass wordt gegeven op de Universiteit van Amsterdam. De masterclass kan ook door gemeentes en door organisaties op het gebied van zorg, welzijn en dienstverlening worden ingekocht en in-company gegeven. Voor informatie kunt u terecht op de website van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Bij Masterclasses vindt u de (oude) folder. Voor de nieuwe masterclass kunt zich opgeven via de website van de kring Andragologie van de uva: www.andragologie.org.

Verandering en bezieling in tijden van transities, symposium Utrecht 15 oktober 2015
19-05-2016

Bij het verschijnen van het nieuwe boek van Gerard Donkers Zelfregie terug in het werk. een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling (SWP 2015) is er op 15 oktober 2015 te Utrecht een symposium geweest onder de titel Veranderen en bezieling in tijden van transities. Ineke Gualthérie van Weezel was de dagvoorzitter.
De ombudsman van Amsterdam Arre Zuurmond ging in op de vraag hoe burgers in zijn praktijk op zelfregie reageren.
Gerard Donkers ging in op de vraag hoe organisaties op zoek zijn naar een vernieuwende manier van werken om de participatiemaatschappij echt van de grond te krijgen en hoe het zelfregieconcept hen hierbij kan helpen om de transitie werkelijk kans van slagen te geven.
Nelly Labrie, manager van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond Rotterdam, besprak hoe het zelfregieconcept vorm krijgt in de praktijk van de hulp- en dienstverlening.
Aart van Walstijn, Raad van Bestuur RIBW groep Overijssel vertelde hoe het roer in zijn organisatie is omgegooid.
Na deze inleidingen was er een forumdiscussie tussen alle sprekers en de 130 aanwezigen.
Al met al was het een heel geslaagd en inspirerend symposium.

Zelfregie terug in het werk
21-01-2016

In 2015 is het nieuwste boek van Gerard Donkers verschenen bij SWP-Publicaties onder de titel 'Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling'.

[1] 2 [Next]

Copyright © 2007-2019 Zelfregie.com