*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Nieuws

Wilt u een nieuwsbericht plaatsen over een interessant en belangrijk onderzoek, praktijkervaring, cursus of publicatie over dit thema, stuur dan een mail naar de mailbox van zelfregie (zie Contact) met de betreffende uitgeschreven tekst van het nieuws.

Zelfregie voor organisaties in transitie
09-06-2017

In september 2017 start weer de zeer succesvolle masterclass van 8 bijeenkomsten 'Zelfregie voor organisaties in transitie'. De masterclass wordt gegeven op de Universiteit van Amsterdam. De masterclass kan ook door gemeentes en door organisaties op het gebied van zorg, welzijn en dienstverlening worden ingekocht en in-company gegeven. Voor informatie kunt u terecht op de website van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Bij Masterclasses vindt u de folder.

Verandering en bezieling in tijden van transities, symposium Utrecht 15 oktober 2015
19-05-2016

Bij het verschijnen van het nieuwe boek van Gerard Donkers Zelfregie terug in het werk. een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling (SWP 2015) is er op 15 oktober 2015 te Utrecht een symposium geweest onder de titel Veranderen en bezieling in tijden van transities. Ineke Gualthérie van Weezel was de dagvoorzitter.
De ombudsman van Amsterdam Arre Zuurmond ging in op de vraag hoe burgers in zijn praktijk op zelfregie reageren.
Gerard Donkers ging in op de vraag hoe organisaties op zoek zijn naar een vernieuwende manier van werken om de participatiemaatschappij echt van de grond te krijgen en hoe het zelfregieconcept hen hierbij kan helpen om de transitie werkelijk kans van slagen te geven.
Nelly Labrie, manager van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond Rotterdam, besprak hoe het zelfregieconcept vorm krijgt in de praktijk van de hulp- en dienstverlening.
Aart van Walstijn, Raad van Bestuur RIBW groep Overijssel vertelde hoe het roer in zijn organisatie is omgegooid.
Na deze inleidingen was er een forumdiscussie tussen alle sprekers en de 130 aanwezigen.
Al met al was het een heel geslaagd en inspirerend symposium
.

Zelfregie terug in het werk
21-01-2016

In 2015 is het nieuwste boek van Gerard Donkers verschenen bij SWP-Publicaties onder de titel 'Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling'.

Interview met Gerard Donkers
05-10-2012

Op Youtube.com staat een videofilm waarin Gerard Donkers door studenten van de Hogeschool van Amsterdam wordt geïnterviewd over 'Liefde en de agogische relatie'. Kernbegrippen van zijn benadering komen daarin naar voren.

Typ in: www.youtube.com/ en klik dan op'Interview Gerard Donkers'.  

LESI: Premaster Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
13-09-2012

Ook dit jaar start weer de Premaster Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. Het programma biedt een basis om onderzoek in maatschappelijke vraagstukken te begrijpen, te beoordelen of zelf te doen. De Premaster SWO bestaat uit drie aandachtsgebieden: het eigen maken van methoden en technieken, het verwerven van academische vaardigheden en een leeronderzoek waarin studenten een hele onderzoekscyclus in de praktijk doorlopen. Het programma wordt aangeboden in totaal 8 tweedaagse sessies van elk 20 uur.

De Premaster is bedoeld voor HBO-professionals die de masterstudie Sociale Interventie willen doen en voor iedereen die te maken heeft met sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie).
Telefoon secretariaat: 030-212 20 00.
E-mail: info@lesi.nl
U kunt hier het uitgebreide programmaboek verkrijgen. 

[1] 2 3 [Next]

Copyright © 2007-2018 Zelfregie.com | Development by Ligon IT Development