*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Nieuws

Wilt u een nieuwsbericht plaatsen over een interessant en belangrijk onderzoek, praktijkervaring, cursus of publicatie over dit thema, stuur dan een mail naar de mailbox van zelfregie (zie Contact) met de betreffende uitgeschreven tekst van het nieuws.

Veranderen in meervoud, nieuwe publicatie van Gerard Donkers
14-05-2012

Onlangs is  bij uitgeverij Boom/Lemma een nieuw boek van Gerard Donkers verschenen onder de titel Veranderen in meervoud. Een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde (2015). Het boek is onder meer bedoeld als leerstof voor eerstejaarsstudenten van hogere opleidingen. Bij het boek zit ook een werkboek Veranderen. Daarin staan talrijke oefeningen en opdrachten voor studenten en docenten.

Voor verdere informatie zie 'Publicaties'.

 

Zelfregulatie als motor voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs
27-07-2011

Anita van Veelen en Martha van der Meer ontwikkelen een vernieuwende aanpak gebaseerd op het model van Gerard Donkers en gericht op verbeterprocessen in organisaties.
Vooralsnog is het instrumentarium vooral gericht op kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Het is geen nieuw kwaliteitssysteem maar een aanvulling op de bestaande systemen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.
Martha van der Meer, mm2@planet.nl
Anita van Veelen, anita@vanveelenprocesadvies.nl

Grondslagen van veranderen
28-10-2010

In 2010 is bij Boom Uitgevers Den Haag de hernieuwde versie van het boek van Gerard Donkers 'Grondslagen van veranderen, naar een methodiek zonder keurslijf' verschenen (zie 'Publicaties'). Het is een theoretische onderbouwing van veranderkundig handelen, bedoeld voor professionals die werken in de verschillende praktijken van sociale interventie.

Onderzoek naar de X factor van jongerenwerkers
28-10-2010

HBO-docent en jongerenwerker Maartje van der Lee heeft een beschrijvend onderzoek afgerond naar de moeilijk benoembare X factor van jongerenwerkers. Hoe gaan deze jongerenwerkers met de jongeren om? Wat is hun geheim?
Middels verheldering van die X factor wil Maartje het competentieprofiel van het jongerenwerk kritisch ter discussie stellen. De X factor kan worden ingezet als middel ter versterking van het zelfregulerend vermogen van jongeren in het omgaan met zichzelf en de samenleving.
Je kunt het via deze website bestellen.

Masterclass
03-02-2010

Vanwege het succes van de vorige masterclass Grondslagen van veranderkundig handelen in het social work start Dr. Gerard Donkers vanuit het LESI, bij voldoende deelname, opnieuw met deze masterclass. De masterclass is gericht op versterking van de gemeenschappelijke methodologische basis in de verschillende werkvelden en studierichtingen van het Social Work.
De masterclass bestaat uit vijf sessies (vijf volle dagen).
Als docenten treden op: Dr. Gerard Donkers, Prof. Dr. Lambert Mulder, Prof. Dr. Adri Smaling, Drs. Sjef de Vries, Prof. Dr. Noëlle Aarts en prof. dr. Joseph Kessels.
De inschrijving geschiedt op chronologische volgorde. Het maximum aantal deelnemers is 21.
Voor verdere informatie verwijs ik naar de Home pagina onder het kopje masterclass. Hier vindt u het programma, de kosten en de wijze van aanmelding. 

[Previous] 1 [2] 3 [Next]

Copyright © 2007-2018 Zelfregie.com