*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Veranderen in meervoud

Een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde, Boom Uitgevers Den Haag 2012

Prijs inc. verzendkosten: €38,50
Auteur: Dr. Gerard Donkers
Jaartal: 2012

Met dit boek kun je leren om meervoudig te handelen, dat wil zeggen constructief omgaan met verschillen, conflicten en tegenstrijdige verwachtingen en perspectieven in een verandertraject. Kern van het boek zijn de drie veranderkundige modellen: het sociaal-technologisch model, het persoonsgericht model en het maatschappijkritisch model van veranderen. Vanuit deze drie paradigma's in de geschiedenis van de sociale veranderkunde en op basis van praktijkgerichte onderzoeken naar methodiek worden conclusies getrokken naar een meervoudige, integratieve benadering van veranderen. Versterking van het zelfregulerend vermogen van individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden wordt voorgesteld als een centraal concept van veranderen.

Bij dit boek hoort ook een Werkboek Veranderen voor studenten en docenten met bij elk hoofdstuk oefeningen en opdrachten die in een studieprogramma kunnen worden gebruikt.

 U kunt het boek bestellen bij Boom Uitgevers Den Haag: www.boomlemma.nl

 

 

 


Copyright © 2007-2021 Zelfregie.com