*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Verduurzamen, een sociaal veranderkundig perspectief op de samenhang tussen natuur, mens en maatscha

Dr. Gerard Donkers

Prijs inc. verzendkosten: €25,00
Auteur: Dr. Gerard Donkers
Jaartal: 2019

In dit boek, geschreven in samenwerking met de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam, wordt gereflecteerd op praktijken en theorieën van verduurzamen vanuit een veranderwetenschappelijk oogpunt. Het is een opiniërend wetenschappelijk essay waarin op zoek wordt gegaan naar praktische handelingskennis van wat te doen en hoe het aan te pakken teneinde de balans tussen de belangen van natuur, mens en maatschappij te herstellen. Naar verduurzamen wordt gekeken vanuit een interdisciplinaire visie.

Het boek is te koop bij Boekhandel Roelants, Van Broeckhuysenstraat 34, 6511 PJ Nijmegen, telefoon 024-3221734

of via deze website of rechtstreeks bij de auteur: gdonkers@telfort.nl

  

 

 


Copyright © 2007-2021 Zelfregie.com