*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Zelfregie en mijn levenseinde

Casus Mevrouw Ruth

Datum van plaatsen: 11-06-2009

Zelfregie en mijn levenseinde

Mevrouw Ruth Jansen schreef mij via mijn website http://www.zelfregie.com/ in augustus 2008 het volgende briefje:

Ik wil er zelf voor gaan wanneer ik dood ga. Ik heb zoveel pijn. Als het nog erger woord, dat ik wat kan innemen. Mijn dank, dat u mijn een raad wil geven.

Groeten Ruth

Ik schreef haar het volgende briefje terug:

Beste Ruth

Bedankt voor uw openhartigheid en vertrouwen naar mij toe. Zelfregie is heel belangrijk, ook in het proces van lijden en dood. De vraag is hoe u op een voor u menswaardige manier uw leven kunt leven en beëindigen.
Mijn eerste vraag is natuurlijk of er bij u alles aan is gedaan om uw pijn te verzachten. Neemt u bijvoorbeeld bij arts en ziekenhuis ook voldoende ruimte in om te zeggen hoeveel pijn u hebt. Bovendien is er in veel ziekenhuizen bijvoorbeeld ook een pijnteam en een pijnpoli. Als u in behandeling bent, kunt u ook gratis contact opnemen met een psycholoog of maatschappelijk werker van het ziekenhuis. Bent u niet in behandeling, dan kunt u contact opnemen met bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk in uw gemeente. Zij kunnen u helpen om inderdaad op een menswaardige manier uw leven te voltooien en met u te zoeken naar uw kracht in het omgaan met het lijden. Misschien is het wel uw kracht om te leren omgaan met het onvermijdelijke einde van het leven en u daarin goed af te stemmen op de dierbaren in uw omgeving.
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie. Zij kunnen u nog beter dan ik adviseren en u begeleiden in de door u zelf gewenste aanpak. 
Ik wens u heel veel sterkte en kracht toe in het grote leed dat u moet dragen.

Met vriendelijke groet
Dr. Gerard Donkers

 


MySQL gegevens zijn niet correct!