*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Wilskracht als kenmerk van zelfregulering

Artikel van Dr. Gerard Donkers 2017

Datum van plaatsen: 08-12-2018

Download:

In deze overdenking wordt stilgestaan bij enkele fundamentele aspecten van wilskracht of het gebrek aan wilskracht.

 


Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com