*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Interventieonderzoek

Bijdrage aan de methodologie van sociale veranderkunde c.q. andragologie, Gerard Donkers

Datum van plaatsen: 27-06-2021

Download:

Dit artikel is geschreven voor het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) en is bedoeld voor studenten en docenten die zich willen bekwamen in interventieonderzoek. Naast een uitwerking van een veranderkundige visie op onderzoek bevat het artikel een praktisch voorstel voor een methodologische aanscherping en verfijning. Het artikel is geschreven vanuit ervaringen in het verrichten van praktijkgerichte onderzoeken naar methodieken van sociale interventie en vanuit het begeleiden van onderzoeken van masterstudenten op het gebied van sociale interventie.

 


Copyright © 2007-2021 Zelfregie.com