*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Een sociaal-constructieve visie op veranderen

met een referentierealistisch perspectief Gerard Donkers

Datum van plaatsen: 09-06-2017

Download:

De hedendaagse sociale veranderkunde heeft nauwe raakvlakken met het sociaal-constructivistisch denken. Problematisch wordt deze stellingname echter als daarmee de ontologische validiteit van kennis en ervaring wordt opgegeven. In dit artikel zal ik daarom pleiten voor een gematigde versie van sociaal-constructivistisch denken en wel een versie waarin het constructivistisch denken wordt verbonden met een referentierealistish perspectief van veranderen.

 


Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com