*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Kairos en Chronos in de GGZ, Bert Vendrik 2019

Kritische analyse vanuit sociaal veranderkundig perspectief, Platformgroep Kring Andragologie 2019

Datum van plaatsen: 22-06-2020

Download:

Hier

 


Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com