*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Ontwikkelen van eigenaarschap, een andragologische benadering van coaching

Datum: maart 2018 - juni 2018

Leidinggevenden en bestuurders verwachten meer dan vroeger initiatief, resultaatverantwoordelijkheid en zelfregie van medewerkers in het organiseren van het eigen werk. Managers, HR-medewerkers, coaches en opleiders zitten met vragen. Hoe ontwikkeling van eigenaarschap te stimuleren in een complexe, steeds wijzigende context? Wat houdt de ontwikkeling van eigenaarschap bij medewerkers in en hoe kunnen leidinggevenden, opleiders en begeleiders deze ontwikkeling faciliteren en ondersteunen? Hoe de fricties die onvermijdelijk aanwezig zijn in dergelijke situaties in goede banen te leiden? Deze masterclass helpt professionals om hierover onderzoek te doen en nieuwe richtlijnen van aanpak te vinden.

De masterclass van acht bijeenkomsten is bedoeld voor verandermanagers, teammanagers, teamcoaches, HR stafmedewerkers, opleiders en docenten. Je werkt in een organisatie binnen het sociale domein, wijk- en buurtteams, gespecialiseerde (jeugd)zorginstelling, onderwijsinstelling, klein, midden of groot bedrijf, overheidsinstelling of jong ondernemersinitiatief.

De kerndocenten zijn Rudy Vandamme en Marcel van Eck.
Rudy Vandamme is doctor in de psychologie. Hij schreef meerdere methodische handboeken en kan putten uit zijn dertig jaar ervaring in het coachen en trainen van professionals en teams, zowel in organisaties als in burgerinitiatieven.
Marcel van Eck heeft jarenlang ervaring als consulent, jeugd- en gezinshulpverlener, projectleider, coördinator, trainer en als coach van cliënten, gezinnen, professionals en teams van professionals.


Voor verdere informatie over deze masterclass zie website:www.andragologie.org

Daar kunt u zich ook inschrijven voor de cursus. 

  


Copyright © 2007-2022 Zelfregie.com