*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Nieuws

Wilt u een nieuwsbericht plaatsen over een interessant en belangrijk onderzoek, praktijkervaring, cursus of publicatie over zelfregie en veranderkunde, stuur dan een mail naar de mailbox van zelfregie (zie Contact) met de betreffende uitgeschreven tekst van het nieuws.

Verandering en bezieling in tijden van transities, symposium Utrecht 15 oktober 2015
19-05-2016

Bij het verschijnen van het boek van Gerard Donkers Zelfregie terug in het werk. een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling (SWP 2015) is er op 15 oktober 2015 te Utrecht een symposium geweest onder de titel Veranderen en bezieling in tijden van transities. Ineke Gualthérie van Weezel was de dagvoorzitter.
De ombudsman van Amsterdam Arre Zuurmond ging in op de vraag hoe burgers in zijn praktijk op zelfregie reageren.
Gerard Donkers ging in op de vraag hoe organisaties op zoek zijn naar een vernieuwende manier van werken om de participatiemaatschappij echt van de grond te krijgen en hoe het zelfregieconcept hen hierbij kan helpen om de transitie werkelijk kans van slagen te geven.
Nelly Labrie, manager van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond Rotterdam, besprak hoe het zelfregieconcept vorm krijgt in de praktijk van de hulp- en dienstverlening.
Aart van Walstijn, Raad van Bestuur RIBW groep Overijssel vertelde hoe het roer in zijn organisatie is omgegooid.
Na deze inleidingen was er een forumdiscussie tussen alle sprekers en de 130 aanwezigen.
Al met al was het een heel geslaagd en inspirerend symposium.

Zelfregie terug in het werk
21-01-2016

In 2015 is het nieuwste boek van Gerard Donkers verschenen bij SWP-Publicaties onder de titel 'Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling'.

Interview met Gerard Donkers
05-10-2012

Op Youtube.com staat een videofilm waarin Gerard Donkers door studenten van de Hogeschool van Amsterdam wordt geïnterviewd over 'Liefde en de agogische relatie'. Kernbegrippen van zijn benadering komen daarin naar voren.

Typ in: www.youtube.com/ en klik dan op'Interview Gerard Donkers'.  

Veranderen in meervoud, 15e herdruk, Gerard Donkers
14-05-2012

Bij de uitgeverij Boom Amsterdam is een nieuwe herziene druk van het boek van Gerard Donkers verschenen onder de titel Veranderen in meervoud. Een sociaal veranderkundig perspectief (2020). Het boek is in feite de 15e druk van het boek dat voorheen als titel had 'Veranderkundige modellen'. Het is onder meer bedoeld als leerstof voor eerstejaarsstudenten van hogere opleidingen. Bij het boek zit een uitgebreide website voor studenten en docenten met talrijke verwerkingsopdrachten, casuïstiek, toetsvragen, begrippentrainer en videofilms, zie www.verandereninmeervoud.nl. 

Grondslagen van veranderen
28-10-2010

In 2010 is bij Boom Uitgevers Den Haag de hernieuwde versie van het boek van Gerard Donkers 'Grondslagen van veranderen, naar een methodiek zonder keurslijf' verschenen (zie 'Publicaties'). Het is een theoretische onderbouwing van veranderkundig handelen, bedoeld voor professionals die werken in de verschillende praktijken van sociale interventie.

[Previous] 1 [2] 3 [Next]

Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com