*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Onderzoek naar bezieling in het werk

Praktijkverhalen van leidinggevenden in zorg, welzijn en onderwijs

Prijs inc. verzendkosten: €10,00
Auteur: Gerard Donkers (red), Nelly Labrie, Ans Spexgoor,
Jaartal: 2013

Door middel van dit boek wil het landelijk project Bezieling in het werk een bijdrage leveren aan bezinning op de uitdagingen waar organisaties in de sociale sector momenteel voor staan en aan (re)vitalisering van de sector.
Het boek is een eerste, voorlopig verslag van zes groepsinterviews met leidinggevenden uit de sociale sector.

 

 


Copyright © 2007-2021 Zelfregie.com