*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Grondslagen van veranderen

Naar een methodiek zonder keurslijf

Prijs inc. verzendkosten: €34,50
Auteur: Gerard Donkers
Jaartal: 2010

Veranderen wordt vaak begrepen als een objectief, en dus standaardiseerbaar proces, dat via bepaalde fasen en gericht is op van tevoren vastgestelde doelen. In Grondslagen van veranderen wordt veranderkundig handelen niet opgevat als mechanisch proces, maar als een reflectief proces van zelf sturen en afstemmen op de omgeving en op zichzelf. Bovendien is uitgangspunt dat veranderkundig handelen niet enkel voorbehouden is aan managers, beleidsmakers en uitvoerende professionals, maar dat ook cliënten, burgers en sociale verbanden veranderkracht bezitten. Het aanspreken en versterken van dit zelfregulerend vermogen wordt gezien als de centrale opdracht van sociale interventie. Duurzaamheid is een belangrijke waarde in dit zelfreguleringsmodel.
Vanuit een constructief en contextueel perspectief werkt de auteur in dit vervolgboek op Veranderkundige modellen toe naar een integratieve procesfilosofie en methodiek die de professional niet in een keurslijf zet.

Het boek is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de praktijk van de sociale arbeid en die behoefte hebben aan wetenschappelijke onderbouwing van hun veranderkundig handelen. Ook is het zeer geschikt voor onderzoekers, hbo-docenten, sociale wetenschappers en voor studenten die zich op deze terreinen willen bekwamen.

U kunt het boek bestellen via deze website www.zelfregie.com

 

 

 


Copyright © 2007-2022 Zelfregie.com