*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |
Waardevolle kennis
Goede ondersteuning
Persoonlijk contact

Zelfregie definitie

Zelfregie is een breed onderwerp en heeft geen eenduidige definitie. Zelfregie gaat over uw eigen kracht en het in handen nemen van uw eigen leven. U geeft als het ware een draai aan uw eigen bestaan door zelf beslissingen te maken. Op zelfregie.com vindt u meer informatie over zelfregie, veranderkunde, andragologie en hoe u deze kunt toepassen. Ik ondersteun u graag om uw kennis op dit gebied te ontwikkelen en meer inzichten te bieden.

Wilt u ook kennis uitwisselen over veranderkunde?

De definitie van zelfregie

De definitie van zelfregie is het hebben van de eigen regie bij het nemen van beslissingen over uw leven. Een belangrijk onderdeel hiervan is zelfredzaamheid en een zelf-organiserend vermogen. De dynamische wereld waarin we leven vraagt steeds vaker om het versterken van de zelfregie. De definitie van zelfregie is ook wel te omschrijven als het zelf maken van keuzes en beslissingen en niet per se om het zelf uitvoeren van die keuzes. Participatie speelt hierbij dus ook nog steeds een belangrijke rol. Wilt u meer kennis opdoen over zelfregie? Bekijk dan de documenten die u rechtstreeks van de website gratis kunt downloaden.

Zelfregie stichting de parel veranderkunde

Zelfregie toepassen in de praktijk

Tegenwoordig vinden er veel veranderingen plaats die om kritische reflectie vragen. Bekijk de praktijkvoorbeelden, waarin het zelfregulerend vermogen naar voren komt bij individuen, groepen en organisaties. In de lijst met literatuurtips verwijzen we naar betrouwbare bronnen met nuttige informatie over veranderkunde. Om nog dieper in te gaan op de definitie van zelfregie kunt u de masterclass in veranderkunde eens bekijken.

Bepaal zelf de richting van uw eigen leven

De definitie van zelfregie omvat het richting geven aan uw eigen leven en het hebben van eigenaarschap over uw keuzes. Laten we kennis uitwisselen over veranderkunde om tot diepgaande inzichten en conclusies te komen. Versterk uw eigen zelfregie en bepaal zelf het pad dat u wilt bewandelen.
 

Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com