*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Veranderen in meervoud, 15e druk, Gerard Donkers, Uitgeverij Boom Amsterdam 2020

Een sociaal veranderkundig perspectief

Prijs inc. verzendkosten: €49,95
Auteur: Dr. Gerard Donkers
Jaartal: 2020

Als (aanstaande) sociaal professional heb je behoefte aan praktische handelingskennis. Je wilt weten wat je kunt doen en hoe je dat moet aanpakken als je in samenwerking met anderen een bepaalde verandering in de samenleving en bij mensen zelf wilt realiseren.
In Veranderen in meervoud leer je vanuit een brede visie constructief om te gaan met verschillen, conflicten en tegenstrijdige verwachtingen en perspectieven in een verandertraject. Kern van het boek zijn drie veranderkundige modellen: het sociaal-technologisch model, het persoonsgericht model en het maatschappijkritisch model van veranderen. Vanuit deze drie manieren van kijken naar mens en samenleving (drie paradigma's) in de geschiedenis van het denken over veranderen en op basis van praktijkgerichte onderzoeken naar methodiek worden conclusies getrokken naar een meervoudige, integratieve benadering van veranderen. Versterking van het zelfregulerend vermogen van de natuur, de mens en de maatschappij wordt voorgesteld als centraal concept van sociale veranderkunde.

Bij dit boek hoort ook een website www.verandereninmeervoud.nl met bij elk hoofdstuk verwerkingsopdrachten, oefeningen, toetsvragen, videomateriaal, een begrippentrainer en links. Voor docenten zijn er didactische aanwijzingen en extra materiaal ter ondersteuning bij de colleges.
Het boek is bedoeld voor studenten die worden opgeleid tot sociale professional in het uitvoerend werk, management en beleid.
U kunt het boek bestellen bij Boom Uitgevers Amsterdam.

 

 


Copyright © 2007-2022 Zelfregie.com