*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Literatuurtips

Hier vindt u verwijzingen (hints) naar boeken en publicaties die nauwe raakvlakken hebben met andragologie als sociale veranderkunde.


Bekman, A.: Op zoek naar zingeving
Meer reflecteren en minder organiseren
Blok, W. (2012) Core Social Work
International Theory, Values and Practice
Boekaerts, M. (2002) Bringing about change in the classroom
Strengths and weaknesses of the self-regulated learning approach. In: Learning and Instruction, nr 12
Boonstra, J. Verandermanagement in 28 lessen, 8e druk 2017
In 28 lessen, Business Contact 8e druk 2017
Bourdieu, Handbuch, leben-werk-wirkung 2014
G. Fröhlich und B. Rehbein (Hrsg.)
Boutellier, H. De improvisatiemaatschappij
Over de sociale ordening van een onbegrensde wereld. Boom/Lemma uitgevers Den Haag 2011
Carver and Scheier (1981) Attention and self-regulation
A control-theory approach to human behavior
Castells, Manuel (2009) Communication power
Oxford University Press 2009
Donkers G. (2015): Zelfregie terug in het werk SWP-Publicaties
Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling
Donkers, G. (14e herziene druk 2015): Veranderen in meervoud
Een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde, Boom Uitgevers Den Haag 2012
Donkers, G. (2003) Zelfregulatie
Een contextueel sturingsconcept van sociale interventie
Donkers, G. (2008) Naar een veilige school
Versterking van het zelfregulerend vermogen van leerlingen, professionals en school in omgaan met agressie. Uitg. LEMMA Den Haag 2008
Donkers, G. (2009) Grondslagen van veranderen
Naar een methodiek zonder keurslijf
Ginkel, J. en Verhaaren, F. (2015) Werken aan de wakkere stad
Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht
Gruen, Arno (1987) Verraad aan het zelf
Een pleidooi voor autonomie, Anthos
Hermans, Hubert (2006): Dialoog en misverstand
Leven met de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte
Iryna Batyreva: Uit EEN stuk (2012)
Zelfregulering: een tegenkracht voor de boekhoudcultuur
Labrie, N. (2010) Ruimteverkenning
Onderzoek naar afstemming tussen managers en professionals naar de verandertheorie van dr. Gerard Donkers, 2010
Midgley, G. (2000) Systemic Intervention
Philosophy, Methodology and Practice. New York: Kluwer. Academic/Plenum Publishers
Morin, Edgar: On complexity 2008
Translated by Robin Postel Hampton Press. Inc.
Nijk, Arjo De mythe van de zelfontplooiing 1978
En andere wijsgerig-andragologische opstellen, Boom Meppel 1978
Pagée, R. van (2003) Eigen Kracht
Family Group Conference in Nederland, van model naar invoering
Vos, M. en van Doorn, K. (2004) Empowerment
Over laten en doen. Uitgeverij Eburon, Delft 2004
Vries, S. de (2007) Wat werkt?
De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. SWP
Wierdsma, A (1999)
Co-creatie van verandering

Copyright © 2007-2021 Zelfregie.com