*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Documenten

Onder downloads vindt u diverse artikelen en documenten die u rechtstreeks vanaf de site kunt downloaden.


Aanpak overheid van coronapandemie september 2020
Aanpak overheid van coronapandemie september 2020
Sociaal veranderkundige aspecten in de aanpak, Gerard Donkers
Andragologie en Human Resource Development
Andragologie en Human Resource Development
Lezing van prof. dr. Joseph Kessels op miniconferentie
Andragologie: een rijke traditie in vernieuwing
Andragologie: een rijke traditie in vernieuwing
Toespraak prof. dr Joseph Kessels Kring Andragologie 21 januari 2016
Bestaat er een verantwoord gebruik van de corona-app?
Bestaat er een verantwoord gebruik van de corona-app?
Dr. Gerard Donkers sociaal veranderkundige
Botsing van twee culturen
Botsing van twee culturen
Conflicterende waarden in de professionele sociale arbeid, Dr. G. Donkers
Burn-out: een uitnodiging tot stilstaan
Burn-out: een uitnodiging tot stilstaan
Iryna Batyreva, LESI 2011
Contextuele benadering van zelfregulatie
Contextuele benadering van zelfregulatie
Oorsprong, kenmerken, discussies en ontwikkelingen, Dr. Gerard Donkers
De andragologische benadering doet er toe, meer dan ooit!
De andragologische benadering doet er toe, meer dan ooit!
Lezing van Dr. Gerard Donkers op lustrumsymposium Kring Andragologie 22 november 2017
Een sociaal-constructieve visie op veranderen
Een sociaal-constructieve visie op veranderen
met een referentierealistisch perspectief Gerard Donkers
Eerste reacties op boek 'Naar een leefbare aarde'
Eerste reacties op boek 'Naar een leefbare aarde'
betreft periode 8 april tot 20 juni 2021
Flitscolleges introductie in de Sociale Veranderkunde
Flitscolleges introductie in de Sociale Veranderkunde
Versterking van zelfregulerend vermogen van mens en samenleving, een sociaal veranderkundige benadering
Gezondheidszorg in de verdrukking
Gezondheidszorg in de verdrukking
Reactie op artikel van kinderpsycholoog Bert Vendrik
Grondslagen van veranderen, Donkers 2010
Grondslagen van veranderen, Donkers 2010
Boekrecensie van Sjef de Vries, directeur NMW
Hedendaagse maatschappelijke opdracht van de Hogeschool
Hedendaagse maatschappelijke opdracht van de Hogeschool
Opdracht in het kader van masterclass LESI 2016
Het zelfregulerend vermogen van een hogeschooldocent
Het zelfregulerend vermogen van een hogeschooldocent
Eindopdracht Masterclass LESI 2016
Hoe maken we de transformatie van het sociaal domein tot succes? Wat staat ons te doen anno 2018?
Hoe maken we de transformatie van het sociaal domein tot succes? Wat staat ons te doen anno 2018?
Lezing van Dr. Gerard Donkers 27 nov. 2018 bij Kring Andragologie op de Universiteit van Amsterdam
Inleiding Social Work, Drs. W. Blok
Inleiding Social Work, Drs. W. Blok
Recensie geschreven door Gerard Donkers
Integrale benadering van mensen met complexe problematiek
Integrale benadering van mensen met complexe problematiek
Casuïstiek van Najat Azahaf en Hans van Klink, Stichting De Linde.
Kairos en Chronos in de GGZ, Bert Vendrik 2019
Kairos en Chronos in de GGZ, Bert Vendrik 2019
Kritische analyse vanuit sociaal veranderkundig perspectief, Platformgroep Kring Andragologie 2019
Kenmerken van een sociaal veranderkundige, c.q. andragologische benadering
Kenmerken van een sociaal veranderkundige, c.q. andragologische benadering
Uitwerking Stellingname bestuur kring andragologie. Donkers 2019
Kritisch en bescheiden, ervaring met leerwerkplaats
Kritisch en bescheiden, ervaring met leerwerkplaats
Ervaring met leerwerkplaatsen Zelfregie voor organisaties in transitie Dr. Gerard Donkers 2017
Levenssamenhang als utopie
Levenssamenhang als utopie
Overdenkingen bij en hypothetisch construct, Dr. Gerard Donkers 2018
Naar een leefbare aarde (2021) Persbericht
Naar een leefbare aarde (2021) Persbericht
Gerard Donkers in samenwerking met Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam 2021
Naar een leefbare aarde, Donkers 2021, analyse kennisgroep
Naar een leefbare aarde, Donkers 2021, analyse kennisgroep
Een analyse van het boek door de kennisgroep 'Theorieontwikkeling Sociale Veranderkunde' 2022
Normatieve bouwstenen voor sociaal veranderkundige theorieën en praktijken
Normatieve bouwstenen voor sociaal veranderkundige theorieën en praktijken
Op zoek naar waardenoriëntatie die aansluit bij andragologie, c.q. sociale veranderkundean de Andragologie, Dr. Gerard Donkers 2017
Omgaan met spanningsveld tussen dialoog en grenzen stellen
Omgaan met spanningsveld tussen dialoog en grenzen stellen
Naar een dialoog die ook grenzen stelt, Dr. Gerard Donkers 2017
Onder de veilige vleugels van de therapeut
Onder de veilige vleugels van de therapeut
Lifers en shoppers en hun vertrouwen op eigen kracht, Carla Rus psychiater
Ondersteuning Eigen Regievoering & Vraaggestuurde Zorg, proefschrift Lineke Verkooijen
Ondersteuning Eigen Regievoering & Vraaggestuurde Zorg, proefschrift Lineke Verkooijen
Een analyse van de betekenis van deze benadering in termen van empowerment. Dr. G. Donkers
Onderzoek naar effectiviteit van sociale interventies
Onderzoek naar effectiviteit van sociale interventies
Gerard Donkers Methodologische overwegingen bij promotie
Organisatie als zelfregulerend systeem
Organisatie als zelfregulerend systeem
Voorwaarden om zinvol te kunnen spreken over de organisatie als zelfregulerend systeem, Dr. G. Donkers 2017
Participatief actieonderzoek als vorm van eigentijds veranderen 2018
Participatief actieonderzoek als vorm van eigentijds veranderen 2018
Lezing van Dr. Gerard Donkers op studiemiddag over Actieonderzoek Utrecht 5 juni 2018
Platformgroep Theorieontwikkeling sociale veranderkunde
Platformgroep Theorieontwikkeling sociale veranderkunde
Kansen en mogelijkheden, Kring Andragologie juni 2020
Podcast over Zelfregie
Podcast over Zelfregie
Marcel van Eck in gesprek met Gerard Donkers
Presentietheorie van Andries Baart een kritische beschouwing
Presentietheorie van Andries Baart een kritische beschouwing
Op zoek naar een constructieve verhouding tussen presentie en zelfregulering, Dr. Gerard Donkers 2017
Primo Levi Hoe mensen zelf de regie houden over hun menselijke waardigheid in onmenselijke omstandigheden
Primo Levi Hoe mensen zelf de regie houden over hun menselijke waardigheid in onmenselijke omstandigheden
Ervaringen van Primo Levi in concentratiekamp Auschwitz en van Etty Hillesum in kamp Westerbork, bekeken vanuit het thema zelfregulering, Donkers 2016
Prof. Dr. Pilot, recensie
Prof. Dr. Pilot, recensie
De noodzaak van verduurzaming
Reflectievragen bij de drie perspectieven van organisatieontwikkeling
Reflectievragen bij de drie perspectieven van organisatieontwikkeling
Een inhoudelijke procesanalyse van zelfregulering
Ruimteverkenning
Ruimteverkenning
Onderzoek naar afstemming tussen managers en professionals naar de verandertheorie van dr. Gerard Donkers, Nelly Labrie2009
Samen verduurzamen. Gerard Donkers 2022
Samen verduurzamen. Gerard Donkers 2022
Een andragologisch perspectief
School en veiligheid
School en veiligheid
Verslag van onderzoek naar de zelfregie van leerlingen, leerkrachten en school in het omgaan met agressie. Dr. G. Donkers 2014
Sexual bodies that matter
Sexual bodies that matter
Engendering en tuning in. Rosa Koenen
Spontaniteit als kenmerk van veranderkundig handelen
Spontaniteit als kenmerk van veranderkundig handelen
Promotieonderzoek naar methodiek Maatschappelijk Werk, Dr. Gerard Donkers
Summary of Donkers
Summary of Donkers
written by Drs. Willem Blok
The Systems View of Life, F. Capra en L. Luisi (2014)
The Systems View of Life, F. Capra en L. Luisi (2014)
Kritische analyse vanuit sociaal veranderkundig perspectief, Platformgroep Kring Andragologie 2019
Towards a habitable earth. Furthering sustainability from a scientific perspective of change
Towards a habitable earth. Furthering sustainability from a scientific perspective of change
Gerard Donkers in cooperation with the Andragology Circle of the University of Amsterdam 2021
Uit één stuk. Iryna Batyreva, beleidsmedewerker WMO
Uit één stuk. Iryna Batyreva, beleidsmedewerker WMO
Zelfregulering als tegenkracht voor boekhoudcultuur
Veranderen als creatief proces. Een passie voor sociale veranderkunde
Veranderen als creatief proces. Een passie voor sociale veranderkunde
Een passie voor sociale veranderkunde, Dr. Gerard Donkers
Veranderkundig onderzoek
Veranderkundig onderzoek
Bijdrage aan de methodologie van sociale veranderkunde c.q. andragologie, Gerard Donkers
Verandervermogen van organisaties
Verandervermogen van organisaties
Lezing van Dr. Gerard Donkers op masterSocial Work van NHL Hogeschool Leeuwarden 2012
Verduurzamen, een sociaal veranderkundig perspectief op de samenhang tussen natuur, mens en maatschappij
Verduurzamen, een sociaal veranderkundig perspectief op de samenhang tussen natuur, mens en maatschappij
Lezing symposium over verduurzamen, Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam 28 november 2019
Verleiden tot zelfregie
Verleiden tot zelfregie
De verleidingskunst van sociale professionals uit promotieonderzoek, Donkers 2016
Verwerkingsopdrachten bij boek Veranderkundige Modellen
Verwerkingsopdrachten bij boek Veranderkundige Modellen
Alle opdrachten zijn in de praktijk uitgetest in de propedeuse van het HSAO
Waarde van protocollen in het omgaan met agressie
Waarde van protocollen in het omgaan met agressie
Uit: VMBO-onderzoek naar omgaan met agressie (Donkers 2008)
Wilskracht als kenmerk van zelfregulering
Wilskracht als kenmerk van zelfregulering
Artikel van Dr. Gerard Donkers 2017
Woonzorgconcern IJsselheem
Woonzorgconcern IJsselheem
Analyse van het zelfregulerend vermogen, Evelien Landsman
X-factor van de Jongerenwerker
X-factor van de Jongerenwerker
Master thesis Maartje van der Lee, Utrecht 2011
Zelfregie en presentie in de Sociale Verslavingszorg
Zelfregie en presentie in de Sociale Verslavingszorg
Samenvatting van resultaten uit het onderzoek van Ans Spexgoor
Zelfregie in de WMO
Zelfregie in de WMO
Een kritische beschouwing, lezing van Dr. Gerard Donkers
Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit
Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit
Dr. G. Donkers en Dr. H. Geertsema in Journal of Social Intervention volume 23, 1 2014
Zu einer lebenswerte Erde
Zu einer lebenswerte Erde
Eine kurze Einblick ins Buch
Copyright © 2007-2023 Zelfregie.com