*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Nieuws

Wilt u een nieuwsbericht plaatsen over een interessant en belangrijk onderzoek, praktijkervaring, cursus of publicatie over zelfregulering of sociale veranderkunde, stuur dan een mail naar de mailbox van zelfregie (zie Contact) met de betreffende uitgeschreven tekst van het nieuws.

Platformgroep Theorieontwikkeling sociale veranderkunde opgericht
09-06-2020

Op 5 juni 2020 is in Amsterdam door de Kring Andragologie van de universiteit Amsterdam de platformgroep Theorieontwikkeling Sociale Veranderkunde opgericht. De platformgroep beoogt verdere theorieontwikkeling op het gebied van de andragologie als sociale veranderwetenschap. In de notitie 'Platformgroep Theorieontwikkeling Sociale Veranderkunde' (zie Documenten) is de visie, motivatie, opzet en organisatie van het platform uitgewerkt ter informatie aan allen die op een of andere wijze aan dit platform zouden willen meewerken. Dat kun je doen door:
* Suggesties met het oog op theorieontwikkeling sociale veranderkunde door te geven aan de platformgroep;
* Je visie en motivatie om hieraan bij te dragen kenbaar te maken aan de platformgroep;
* Aan te geven dat je op de hoogte gehouden wilt worden over de voortgang in de theorieontwikkeling;
* Aan te geven dat je aanwezig wilt zijn in openbare lezingen van een spreker/auteur in Amsterdam en daarvoor een uitnodiging zou willen ontvangen;
* Op jouw geheel eigen wijze een bijdrage te leveren.
Meld een en ander aan de platformgroep via een mail aan: gdonkers@telfort.nl

 

Flitscolleges introductie in de Sociale Veranderkunde
11-12-2018

Bij 'Documenten' is recent verschenen een document waarin vier flitscolleges staan die onlangs op de Stendenhogeschool in Leeuwarden zijn opgenomen van Gerard Donkers. De vier flitscolleges gaan over 'Versterking van het zelfregulerend vermogen van mens en samenleving, een sociaal veranderkundige benadering'. De korte colleges dienen ter ondersteuning van de Masteropleiding Social Work, maar zijn ook bruikbaar in andere opleidingen en trainingssituaties die aandacht willen besteden aan een sociaal veranderkundige oriëntatie op hun kennis- en werkveld. De colleges gaan over een generieke, basale en meerperspectivistische oriëntatie op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken en het antwoord hierop vanuit de sociale veranderwetenschap, c.q. andragologie. De colleges zijn bedoeld als een allereerste oriëntatie in dit kennisgebied.

Naar een duurzaam leefbare aarde. Herstel het evenwicht tussen natuur, mens en maatschappij 2020
01-06-2018

Het jaar 2019 heeft bij de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam in het teken gestaan van het thema Duurzaamheid.In het najaar van 2019 is een symposium gehouden over de meerwaarde van een andragologische benadering van verduurzamen. Van dit symposium heeft Margreeth Broens een eindverslag gemaakt. Dit is in te zien en te downloaden op de website van de kring Andragologie: www.andragologie.nl

Voor dit symposium heeft Dr. Gerard Donkers in opdracht van het bestuur van de Kring Andragologie een boek geschreven over verduurzamen. Rond oktober van dit jaar 2020 zal het definitieve boek verschijnen waarin de opbrengst van het symposium is verwerkt onder de titel Naar een duurzaam leefbare aarde, herstel het evenwicht tussen natuur, mens en maatschappij. Je kunt het boek nu al bestellen. Het kost 25 euro, exclusief portokosten. Geef je bestelling door aan: gdonkers@telfort.nl

Zelfregie voor organisaties in transitie
09-06-2017

In 2019 start weer de zeer succesvolle masterclass van 8 bijeenkomsten 'Zelfregie voor organisaties in transitie'. De masterclass wordt gegeven op de Universiteit van Amsterdam. De masterclass kan ook door gemeentes en door organisaties op het gebied van zorg, welzijn en dienstverlening worden ingekocht en in-company gegeven. Voor informatie kunt u terecht op de website van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Bij Masterclasses vindt u de (oude) folder. Voor de nieuwe masterclass kunt zich opgeven via de website van de kring Andragologie van de uva: www.andragologie.org.

Verandering en bezieling in tijden van transities, symposium Utrecht 15 oktober 2015
19-05-2016

Bij het verschijnen van het nieuwe boek van Gerard Donkers Zelfregie terug in het werk. een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling (SWP 2015) is er op 15 oktober 2015 te Utrecht een symposium geweest onder de titel Veranderen en bezieling in tijden van transities. Ineke Gualthérie van Weezel was de dagvoorzitter.
De ombudsman van Amsterdam Arre Zuurmond ging in op de vraag hoe burgers in zijn praktijk op zelfregie reageren.
Gerard Donkers ging in op de vraag hoe organisaties op zoek zijn naar een vernieuwende manier van werken om de participatiemaatschappij echt van de grond te krijgen en hoe het zelfregieconcept hen hierbij kan helpen om de transitie werkelijk kans van slagen te geven.
Nelly Labrie, manager van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond Rotterdam, besprak hoe het zelfregieconcept vorm krijgt in de praktijk van de hulp- en dienstverlening.
Aart van Walstijn, Raad van Bestuur RIBW groep Overijssel vertelde hoe het roer in zijn organisatie is omgegooid.
Na deze inleidingen was er een forumdiscussie tussen alle sprekers en de 130 aanwezigen.
Al met al was het een heel geslaagd en inspirerend symposium.

[1] 2 3 [Next]

Copyright © 2007-2021 Zelfregie.com