*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Landelijk Platform Zelfregie

Achtergrond, doel en werkwijze

Datum van plaatsen: 21-01-2016

     Landelijk Platform Zelfregie
       Achtergrond, doel en werkwijze, 25 november 2015

      Achtergrond

Wij zijn werkzaam als manager, beleidsmedewerker en opleider in de sectoren zorg, welzijn en onderwijs. In 2012 zijn we gestart als landelijke werkgroep die zich wilde richten op bevlogenheid in het werk. Als master of science in de Sociale Interventie zijn we afgestudeerd bij het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI). Gerard Donkers was kerndocent van deze masteropleiding.

We zijn begonnen met het afnemen en uitwerken van groepsinterviews bij managers en leidinggevenden. Van dit onderzoek hebben we verslag gedaan in een werkuitgave onder de titel Onderzoek naar bezieling in het werk, praktijkverhalen van leidinggevenden in zorg, welzijn en onderwijs (uitgave De Parel Nijmegen 2013). Daarna hebben we deze praktijkverhalen verwerkt in het boek Zelfregie terug in het werk. Een inspirerend concept van professionaliteit en organisatieontwikkeling’ (SWP-Publicaties 2015). Gerard Donkers is de auteur van dit boek.
Op 15 oktober 2015 hebben we samen met de uitgeverij een symposium georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van dit boek. De titel van het symposium was: Verandering en bezieling in tijden van transities, zelfregie terug in organisaties. De belangstelling was groot. Wij vonden het een inspirerende bijeenkomst.
Na dit symposium besloten we om door te gaan als Landelijk Platform Zelfregie.

Doel

Doel van het Landelijk Platform Zelfregie is bij te dragen aan versterking van het zelfregulerend en zelforganiserend vermogen van cliënten en burgers en in het verlengde hiervan ook aan het zelfregulerend vermogen van professionals en organisaties in het sociale domein. De ideeën zoals beschreven in het genoemde boek over zelfregie willen we helpen toepassen in de praktijk en verder ontwikkelen in samenspraak met werkers in zorg, welzijn, gemeente en onderwijs. We willen bevorderen dat de aandacht in de hedendaagse complexe maatschappelijke en politieke context gericht blijft op de inhoudelijke kern van het werk: versterking van de zelfregie van burgers en cliënten en met het oog hierop het realiseren van kwalitatief goede dienstverlening. Op die manier willen we een bijdrage leveren aan vitalisering en bevlogenheid in het werk.

Werkwijze

We proberen het genoemde doel te realiseren door middel van lezingen, symposia, artikelen, leerwerkplaatsen, onderzoek, uitwisseling van kennis en debat. Denk aan thema’s die we willen onderzoeken in relatie tot het zelfreguleringsconcept zoals basisinkomen, marktdenken, privacy, zelfsturende teams, methodiekontwikkeling, koppeling tussen beleid, management en uitvoering, discretionaire ruimte voor professionals, competentiemanagement, co-creatie op het gebied van ICT, aanbestedingen, terug naar de menselijke maat, democratie et cetera. We willen een soort van schakel zijn tussen theorie en praktijk, tussen werkveld en opleiding. We willen die twee werelden dichter bij elkaar brengen.

Om dit alles te realiseren zoeken we aansluiting bij onder meer hogescholen, Movisie en de Kring Andragologie. In samenwerking met hen willen we onze plannen verder uitwerken en vormgeven.

Zo hebben we tot nu toe het idee van een leerwerkplaats uitgewerkt in samenwerking met de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Gerard Donkers heeft deze leerwerkplaats al aan enkele groepen cursisten uit het werkveld met succes verzorgd. In de bijlage zit de flyer van deze masterclass. Mensen kunnen zich op deze cursus inschrijven.
We willen de komende tijd dit idee van een leerwerkplaats verder gaan uitwerken in samenwerking met individuele docenten van hogescholen en zo’n leerwerkplaats in tweetallen (één docent in combinatie met één persoon uit het werkveld) op meerdere plaatsen in het land gaan verzorgen. Het boek Zelfregie terug in het werk willen we daarbij als reflectiekader gebruiken. 

Het platform zelf bestaat uit actieve leden: vaste trekkers en daarnaast wisselende deelnemers die op de een of andere manier willen meewerken aan het realiseren van de doelstelling van het platform.

Wat kan dit voor u betekenen?

Managers, professionals en docenten die werkzaam zijn in zorg, welzijn, gemeente en onderwijs kunnen zich aansluiten bij het landelijk Platform Zelfregie:
*  Door als actief lid  deel te nemen aan bijeenkomsten van het platform.
Door deel te nemen aan de leerwerkplaats gegeven door Gerard Donkers bij de Kring Andragologie aan de Universiteit van Amsterdam.

* Door zelf onderzoek te doen op het gebied van zelfregie in organisaties, door over dit thema een publicatie te schrijven en dit met de kerngroep te delen.
*
Door je te laten inspireren door collega’s in het land en in de werkgroep.
*
Door op een andere manier belangstelling te tonen of actief te zijn in het landelijk platform. 

Contact

Mogelijk hebt u zelf nog meer ideeën over hoe u in een gezamenlijke constructieproces met het landelijk platform zou kunnen optrekken. Laat het ons dan weten.

Namens de kerngroep

Medewerkers Platform Zelfregie

Nelly Labrie is manager maatschappelijke dienstverlening bij MDRplus in Rotterdam en onder meer betrokken bij verandertrajecten op het gebied van outreachend werk, integratie van formele en informele dienstverlening, ontwikkelen van werkwijzen in het bestrijden van sociaal isolement en huiselijk geweld en schulddienstverlening. Ze is afgestudeerd als master Sociale Interventie aan het Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI).

Ans Spexgoor was verpleegkundige en maatschappelijk werkster. In 2010 heeft zij haar academische master afgerond bij het LESI. De afgelopen veertien jaar was zij manager in de GGZ/Verslavingszorg. Momenteel is zij werkzaam als beleidsmedewerker in het Sociaal domein bij een middelgrote gemeente.

Ineke Gualthérie van Weezel was werkzaam als maatschappelijk werker, manager, beleidsmedewerker en projectleider in welzijn, zorg en onderwijs. Ze is afgestudeerd als master of science bij het LESI. Momenteel is ze werkzaam als docent aan de Hogeschool Leiden.

Gerard Donkers was 30 jaar docent aan de AVANS hogeschool in Den Bosch. In 1999 promoveerde hij op de methodiek van maatschappelijk werk. Sinds tien jaar is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en doceert hij aan verschillende masteropleidingen. Als auteur op het gebied van de sociale veranderkunde staan diverse publicaties op zijn naam. Met name is hij bekend van het boek Veranderen in meervoud (14e herziene druk van Veranderkundige modellen, 2015).


 


Copyright © 2007-2019 Zelfregie.com