*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Presentietheorie, een kritische beschouwing

Op zoek naar een constructieve verhouding tussen presentie en zelfregulering, Dr. Gerard Donkers 2017

Datum van plaatsen: 08-12-2018

Download:

In zijn Colum in de Volkskrant van 10 mei 2016 zet Baart zijn presentiebenadering ruwweg af tegen het hedendaagse denken in termen van eigen kracht en zelfregie. In dit artikel toon ik aan dat de gepolariseerde stellingname van Baart niet alleen onverstandig is, maar ook onwenselijk. Ik pleit in het artikel voor het zoeken naar een betekenisvolle verbinding tussen presentie en zelfregie.

 


Copyright © 2007-2019 Zelfregie.com