*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Omgaan met spanningsveld tussen dialoog en grenzen stellen, Dr. Gerard Donkers 2017

Naar een dialoog die ook grenzen stelt

Datum van plaatsen: 09-10-2017

Download:

Grenzen stellen aan iemands vrijheid wordt zowel in het publieke als het professionele debat dikwijls gezien als strijdig met bevordering van zelfregie van burgers en professionals. In dit artikel pleit Gerard Donkers juist voor het combineren van deze twee tegengestelde benaderingen als democratische grondvorm van veranderkundig handelen. Voor ons ligt een belangrijk veld van onderzoek naar de vele nuances en uitwerkingen van een dergelijk verbindend concept.

 


Copyright © 2007-2018 Zelfregie.com