*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Duurzaamheid, zoektocht naar een nieuwe morele orde

Kring Andragologie van Universiteit van Amsterdam, Dr. Gerard Donkers 2018

Datum van plaatsen: 08-12-2018

Download:

Dit manuscript is bedoeld als bijdrage aan de discussie in de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam over het thema Duurzaamheid, een andragologische benadering. Kritisch commentaar van alle bestuursleden van de kring is in deze notitie verwerkt. Het manuscript is reeds in verschillende discussierondes besproken en becommentarieerd. Het zal onder meer dienen als onderlegger voor een door de Kring Andragologie te organiseren symposium eind 2019 over dit thema.

 


Copyright © 2007-2019 Zelfregie.com