*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Duurzaamheid, naar een nieuwe morele orde, Dr. Gerard Donkers 2018

Kring Andragologie van Universiteit van Amsterdam 2018

Datum van plaatsen: 01-06-2018

Download:

Dit artikel is bedoeld als bijdrage aan de discussie in de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam over het thema Duurzaamheid, een andragologische benadering. Kritisch commentaar van alle bestuursleden van de kring is in deze notitie verwerkt. Het artikel zal worden besproken op de kennislunch van 15 juni 2018 (zie Nieuws). Ook zal het dienen als onderlegger voor een door de Kring Andragologie te organiseren symposium begin 2019 over dit thema.

 


Copyright © 2007-2018 Zelfregie.com