*zelfregie
  • Afdrukken
>> Welkom op zelfregie.com / Uitwisseling van informatie, ervaringen en kennis over versterking van het zelfregulerend vermogen |

Kenmerken van een andragologische benadering van leren en ontwikkelen

Uitwerking Stellingname bestuur kring andragologie, Dr. Gerard Donkers 2018

Datum van plaatsen: 08-12-2018

Download:

Deze notitie is een beknopte uitwerking van basale kenmerken van het kennisgebied van de Andragologie en haar bijpassende werkvelden, zoals genoemd in het standpuntenstuk van het bestuur van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam. De notitie is bedoeld als een soort van toetssteen voor het ontwerpen, uitvoeren, evalueren en onderzoeken van praktijken met een andragologische signatuur.

 


Copyright © 2007-2019 Zelfregie.com